ห้องพัก 2 แบบของเรา

แบบเต็นท์โดม

เหมาะสำหรับ 2 ท่าน บรรยากาศส่วนตัว เห็นทะเลหมอกเด่นชัด

แบบบ้านพักสไตล์รีสอร์ท

เหมาะสำหรับ 2-4 ท่านหรือแนวครอบครัว วิวเด่น เห็นชัด พื้นที่ภายในกว้างขวาง

Designed with Mobirise ‌

Web Page Maker